18. des. 2012

Høyre, FrP og KrF svekker skolen på Askøy igjen


Det er mange påstander i skoledebatten på Askøy som kan være oppsiktsvekkende. En av disse påstandene, som kom flere ganger i løpet av budsjettdebatten, er at Høyre, FrP og Krf styrker undervisningsavdelingen med 3,7 millioner kroner til 2013. Jeg vil ikke tro at erfarne politikere som Lasse Solberg, Roald Stenseide eller Lill-Harriet Andreassen, så lett lar seg lure, eller at de tror de kan lure oss andre. De styrker ikke skolen på Askøy; de kutter litt mindre.
Når man budsjetterer på Askøy, tar man forrige års budsjett som grunnlag, regner en vekst i utgiftene og, hvis man ikke har penger nok til å dekke det, så kommer rådmannen med et forslag til saldering. Dette systemet gjør at kuttene kommer på toppen av det man kuttet året før.
Ser man på forslagene fra rådmannen mellom 2008 til 2012, har Høyre, FrP og KrF innvilget 36 millioner mindre enn det administrasjonen ville bruke på askøyskolen. Med det budsjettet som akkurat er vedtatt, øker gapet til 41 millioner i løpet av 6 år. Det er dette flertallet kaller for styrking av skolen.
2012 har vært et fryktelig år for skolene på Askøy. Slitet etter denne rekken med nedskjæringer begynner å bli veldig synlig. Vi kan antyde at rektorene må bruke altfor kreative løsninger for å holde hjulene i gang hver dag. Noen av dem betegner disse løsningene som «lovbrudd».
Etter at budsjettet er vedtatt, må skoleavdelingen kutte 5 millioner kroner. I tillegg til det, tar skolen brorparten av innsparingene i renhold, og klasserommene skal vaskes fire dager i uken istedenfor fem. Jeg har sagt det tidligere, og mener det: en ting er å skjære til beinet, men når man nå går videre, begynner man å amputere…
Et sted må dette stoppe! Jeg forstår oppgittheten og frustrasjonen til foreldrene og de profesjonelle i skolen i denne situasjonen. Askøyskolen trenger ikke flere «mindre kutt». Den trenger et løft, som det SV ville gi: nesten 90 millioner kroner over det som er foreslått, i en 4-års periode. Og vi vet hvordan vi skal finansiere det.