16. okt. 2011

Eldresaktt


Bildre: Endre Hovland

Under hele valgkampen har SV blitt angrepet av Høyre og FrP fordi vi har vært ærlige og sagt at Askøy sårt trenger å øke inntektene og at vi derfor dessverre ser det som nødvendig å innføre eiendomsskatt. Vi visste at vi ikke kom til å være de mest populære med dette forslaget, og sannsynligvis er det mange som ikke har stemt på oss på grunn av dette. Men det tok ikke lang tid før de første bevisene på at vi hadde rett er kommet.

Det er ikke gått mer enn tre uker etter valget før posisjonen på Askøy ønsker å øke de eldres egenandeler. For å bruke Frp terminologi er dette et typisk eksempel på "skjult skattelegging".

SV stemmer i mot dette forslaget da det direkte er å suge mer penger ut av lommeboken til eldre. Det blir feil å ta ytterligere betaling for disse særdeles gode og viktige forebyggende tjenestene i kommunen vår.

Egenbetalingene på Askøy er allerede svært høye i forhold til f.eks. i Bergen. Trygghetsalarm koster der 744 kr per år for de med lav inntekt og 1488 kr per år ellers. På Askøy koster de nå 1793,- og dette vil man nå øke til 2160 kr per år.

Dagsenter koster i Bergen 68 kr per dag inkludert frokost, middag og transport. På Askøy må de eldre, i tillegg til 68 kr per dag, betale 65 kr per middag, og nå blir det også foreslått å ta betaling for transport.

Med en gang vi begynner å snakke om eiendomsskatt, bruker man som skrekkeksempel minstepensjonisten som bor alene i en nedbetalt enebolig. Vi snakket da om én tusenlapp i året, og ble anklaget om å være hjerteløse… De som anklaget oss, skal nå sørge for at den samme pensjonisten nå må bruke over 2000 kroner i året i transport til dagsenter, og ytterligere nesten 400 kroner i økt avgift for trygghetsalarmen. Vi kaller dette ELDRESKATT, og er sterk i mot det!

Ingen kommentarer: