20. nov. 2010

Båten blir til mens vi ror

La meg starte med et Marx-sitat: "Dette er mine prinsipper. Dersom du ikke liker dem, har jeg andre." Humor kan være på sin plass når man skal skrive om prosessen med nytt prinsipprogram for SV, så derfor et sitat av Groucho Marx. SV har siden 2006 vært i en identitetskrise. Vi har møtt på og vært nødt til å tilpasse oss underveis. Til dette har vi verken hatt en sterk nok tradisjon eller nok erfaring. Ja, båten har nærmest blitt til mens vi har rodd. Noe som jo slett ikke er lett og følgelig har skapt betydelig slitasje i partiet.

Når nå det nye prinsipprogrammet skal lages, så er det viktig at den identitetskrisen avklares. Vi må finne vår egen definisjon av hvem vi er, hvor vi vil, og hvordan vi skal få det til. Vi trenger en åpen debatt i partiet, for å finne svar til disse spørsmålene. Vårt samfunn forandrer seg i vanvittig tempo. Nå er vi for eksempel vitne til en av de verste økonomiske krisene på 70 år, like etter noen år med voldsom vekst. Det er ikke lett å forankre prinsipper i en så forandelig verden. Vi trenger en god historisk analyse som ser utviklingen i et lengre perspektiv som får fram det viktigste linjene. Vi trenger ikke enda et arbeidsprogram med appellative setninger. Vi trenger et prinsipprogram som gir grunnlag til langvarig prosjekt og som kan gi svar til utfordringene som etter hvert vil dukke opp.

Jeg håper derfor SVs medlemmer, tillitsvalgte og lag vil sende inn mange alternative forslag til det utkastet som er presentert av komiteen og dens leder Bård Vegar Solhjell.

Her kan du lese forslaget til Prinsipprogram